Juni månads knop !!
Riggarknop !

Riggarknop

Riggarknop är lätt att lösa upp. Är starkare än rådbandknop och skotstek.
Man använder denna knop till att sammanfoga rep !
Extra info: Knopen heter på engelska rigger`s bend

Träna flitigt så kommer fler knopar !!