Scout-ledare

Ordförande
Inger-Kerstin Friberg
hem: 0381-14017
mob:
e-mail:

Kårstyrelsen
Inger-Kerstin Friberg Ordförande
Karl-Eric Friberg Kassör
Thor-Leif Bergenholtz Sekreterare
Lili Granath ledamot
Ann Simonsson ledamot spårarscout
Thor-Leif Bergenholtz ledamot Äventyrarscout
Karl-Eric Friberg ledamot Utmanarscout

Revisor Hans Karlsson Frälsningarmén

Ledare Spårarscouter
Ann Simonsson
hem: 0381-16100
mob: 070-2723876
e-mail:
Camilla Sjöström
hem: 0381-15462
mob: 070-5129174
Lili Granath
mob: 070-5217481
e-mail:
Ledare Upptäckar-Äventyrar-Utmanarscouter
Inger-Kerstin Friberg
hem: 0381-14017
mob:
e-mail:
Karl-Eric Friberg
hem: 0381-14017
mob:
e-mail:
Thor-Leif Bergenholtz
hem: 0381-12927
mob: 073-3832257
e-mail:eksjo_fa-scout@hotmail.com
©2004 FA-scoutkår.Vill du ha kontakt med FA-scoutkår
så sänd ett email eller ta kontakt med någon av våra ledare
webbmaster