Nummerspelet Jus' Games!

Original Games by ©Arun Narayanan, Dec 2002

Regler för Nummerspel!

  1. Välj nivå ! (3 to 10).
  2. På Spelplanen finns det brickor med nummer på , det finns även en tom bricka , den använder man när man flyttar brickor !
  3. Det gäller att få alla brickor i rätt nummerordning . Man flyttar via den tomma brickan !.
  4. Tryck på Startknappen. Tiden startar !
  5. Du flyttar på brickorna genom att klicka på den. Men det måste finnas en tom bricka antingen bredvid eller i kolumnen . Vågrätt eller lodrätt .
Se till att få alla brickor i nummerordning på kortast möjliga tid och med så få drag som möjligt . Lycka till !!...

Choose Level:

Free JavaScripts provided
by The JavaScript Source